20 Haziran 2024
Perşembe

OSGB Hizmeti

İşyeri Hekimliği

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri İşyeri Hekimi bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu artık bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB?ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler

İş Güvenliği Uzmanlığı

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB?ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

İş Güvenliği Eğitimleri

İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere, işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kuruluşlardır. En az 50 işçi çalıştırılan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından ve yapılacak çalışmalara yardımcı olmak için gerektiğinde diğer personelden oluşur.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Amacı

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; İşçilerin sağlığının gözetimi,

  • Çalışma ortamının gözetimi,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,
  • İlkyardım ve acil müdahale,
  • Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin Avantajları

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır.Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nin sorumluluğundadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek,oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır. Alınan hizmet faturalandırılır ve gider olarak gösterilebilir.