20 Haziran 2024
Perşembe

Neden OSGB?

Yasal Yükümlülük

Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi <%=SiteBaslik%> yerine getirecektir.

İhbar ve Kıdem

İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.

Oda Zorunluluğu

İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

Asgari Malzeme Listesi

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken "Asgari Malzeme Listesi" bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

Profesyonel Hizmet

İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.

Zaman kaybı

Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.